Сертифікат відповідності

Як отримати сертифікат відповідності в Україні

Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством – ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам тощо.

Терміни сертифікат якості та «сертифікат на систему управління якістю» є неофіційними термінами, що використовуються в практиці, як синоніми до терміну «сертифікат відповідності».

Сертифікат відповідності є юридичним документом, який видається Заявнику уповноваженим органом з сертифікації, який і відповідає за достовірність інформації, що наведена в сертифікаті.

Форма сертифікатів відповідності встановлюється в кожній з Систем сертифікації продукції, відповідно до нормативних документів, які регламентують діяльність цієї Системи сертифікації.
Сертифікат відповідності може видаватися на партію продукції (зазначену в інвойсі, складської довідці) або на продукцію, що випускається серійно. Сертифікація серійної продукції може проводитися за схемою без обстеження виробництва (на основі аналізу документації, сертифікат відповідності видається на 1 рік), з обстеженням виробництва (сертифікат видається до 3-х років) і з атестацією виробництва (сертифікат видається до 5-ти років).

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію

заявник (виробник, імпортер) повинен зібрати необхідні документи, зразки продукції (при необхідності) і звернутися у відповідний уповноважений орган з сертифікації. Оскільки заявнику складно розібратися у різноманітті уповноважених органів та визначити рівень його повноважень, рекомендуємо звертатися до фахівців НВП ПОІНТ, досвід яких дозволяє підібрати найкращі ціни і умови для отримання заявником якісних послуг.

Необхідні документи для отримання сертифікату відповідності

1. Заявка з печаткою фірми-заявника та підписом керівника, довіреність
2. Контракт зі специфікацією
3. Товаросупровідні документи (інвойс, накладна, рахунок-фактура тощо)
4. Опис продукції (технічні характеристики, область застосування, зовнішній вигляд, технічні умови на продукцію тощо)
5. Документ, що підтверджує якість продукції (сертифікат якості, сертифікат походження, протокол випробувань (Test Report) – бажано
6. Свідоцтво про реєстрацію заявника, ІПН
7. При необхідності – зразок для випробувань
8. При наявності – Інструкція по експлуатації / монтажу або паспорт на продукцію

Про створення Добровільної системи сертифікації УкрСЕПРО

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93, згідно з якими з 1 січня 2018 року скасовується дія Декрету та припиняє свою діяльність державна система сертифікації.
Ураховуючи наявні потреби виробників та продавців у проведенні компетентної оцінки відповідності продукції третьою незалежною стороною, а також потреби суспільства в отриманні достовірної інформації про якість та безпечність товарів і послуг, в Україні створено Систему добровільної сертифікації , яка увібрала у себе найкращий досвід, набутий державною системою сертифікації та базується на її основних принципах і підходах до оцінки відповідності продукції, робіт, послуг.

Сертифікат відповідності на харчову продукцію

Система добровільної сертифікації має на меті:

– запобігання реалізації продукції небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища;
– створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;
– сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції, робіт, послуг.
Система добровільної сертифікації відкрита для всіх зацікавлених у співпраці, які цінують свою репутацію.

Таким чином, існуюча система добровільної сертифікації в Україні покликана замінити обов’язкову процедуру, надаючи свободу вибору виробникам і продавцям знайти оптимальний спосіб підтвердження якості продукції, в тому числі, і за допомогою отримання сертифіката відповідності на продукцію.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ!
E-mail: info@ukrsepro.in.ua
Наші телефони:
+38 050 715 09 91
+38 067 375 09 59
+38 093 354 84 96