СЕ маркування

        Маркування CE (стилізовано CЄ, абревіатура фр. Conformité Européenne — європейська відповідність ) — спеціальний знак, який наноситься на виріб. Він засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу, а також те, що продукт пройшов процедуру оцінки відповідності директивам. Маркування CE вказує на те, що виріб не є шкідливим (небезпечним) для здоров’я його споживачів, а також нешкідливий для навколишнього середовища. Проте слід враховувати, що знак CE не є символом якості продукції. Рішення 768/2008/EC ( DECISION No 768/2008/EC ), прийняте 9 липня 2008 року, регулює права та обов’язки щодо застосування маркування СЕ (CE Mark). Відповідно до даного Рішення Європейського Парламенту, існують рекомендації країнам Європейського Союзу з контролю над внутрішнім ринком ЄС з обігу продукції, що підлягає обов’язковому маркуванню знаком СЕ. У країнах Європейського Співтовариства введені адміністративні та кримінальні покарання за порушення правил, що стосуються застосування маркування СЕ. Продукція, яка не відповідає директивам і гармонізованим стандартам Європейського Союзу [Архівовано 3 серпня 2019 у Wayback Machine.], що зобов’язують нанесення знака СЕ (CE Mark), не допускається на внутрішній ринок ЄС. Знак CE є єдиним знаком в країнах Європейського Союзу, що підтверджує відповідність продукції європейським стандартам безпеки для людини, майна та навколишнього середовища. 

Регламент № 768/2008, правила для маркування СЕСЕ маркировка Европейский союз

       Якщо продукція має маркування CE (CE Marking), то вона відповідає вимогам європейської безпеки щодо здоров’я людини та навколишнього середовища, вона є єдиним знаком відповідності. На додаток до РЄ можуть використовуватися додаткові види маркування, що підвищують ступінь захисту споживача від ризиків, вона гарантує вільний оборот продукції (розміщення) на ринку та є ключовим показником, що виріб відповідає вимогам європейських стандартів та Директив.

  Всі питання, пов’язані з відповідністю продукції та знаком СЕ, можна поставити письмово або по телефону, наші фахівці дадуть професійну відповідь.

Для отртмання  консультацій звертайтесь:
E-mail: info@ukrsepro.in.ua
Телефони для звязку:
+38 050 715 09 91
+38 067 375 09 59
+38 093 354 84 96

       Під СЕ маркування потрапляють двадцять чотири види продукції, у тому числі дитячі іграшки, електрообладнання, вибухові речовини, будівельні вироби та матеріали, засоби індивідуального захисту, ліфти, медичні прилади та інші вироби, вона повинна розміщена на продукції в обов’язковому порядку, якщо даний виріб підпадає під Директиви, що визначають таку вимогу та процедуру сертифікації в ЄС.

       Мета “СЕ” позначити відповідність виробу та вказати, що виробник провів усі процедури оцінки відповідності, що стосуються даного товару.

       У правилах 768/2008/ описуються всі методи оцінки відповідності, які розбиті за розділами та згруповані за ступенем ризику – схеми сертифікації.

       Незаконне нанесення на товар СЕ веде до великих штрафів та вилучення з обігу даного товару та навіть кримінального покарання. Служби нагляду ретельно контролюють товар, що потрапляє ринку і вправі вживати певних заходів щодо підприємців, які порушують вимоги.

       Процедури сертифікації, за якими виробник зобов’язаний завдати своєї продукції СЕ є обов’язковими.

       Кроки по процедурі сертифікації з правом нанесення маркування СЕ полягають у наступних етапах:

     – визначити директиву, яка може бути застосована до продукції. якщо не підпадає під жодну з цих Директив, “CE” наносити заборонено. 

       Тим не менш, продукція повинна відповідати Генеральним положенням загальної безпеки продукції, Директива 2001/95/
визначення процедури оцінки відповідності (модуль), у випадках, коли застосовувалося кілька гармонізованих стандартів ЄС, це може бути самопроголошення відповідності (для виробника, що знаходиться на території однієї з країн Союзу), залучати лабораторії з тестування, перевірки чи оцінки системи якості з уповноваженим органом або їх комбінації.
визначити дату введення законодавчих інструментів (Директиви, Рішення, Регламенти, гармонізовані стандарти), під які підпадає продукт. Це потрібно визначення законності нанесення ” СЕ ” на виріб.

       – визначити, чи існують (опубліковані) гармонізовані європейські стандарти, які застосовуються до продукції. 

       Відповідність цим стандартам відповідатиме відповідній частині Директиви ЄС. Виробники повинні дотримуватися узгоджених стандартів (гармонізованих), але ця умова не є обов’язковою.
переконатися, що продукція відповідає всім необхідним вимогам Директиви або Директивам. 

       – вжити належних заходів для дотримання відповідності.
визначити, чи є незалежна оцінка відповідно до Директиви чи Директиви, чи лише деякі з їхніх аспектів, що вимагається від уповноваженого органу. 

        Це буде вказано у Директиві.
підготовка технічної документації (якщо не готова, що буває вкрай рідко, оскільки практично завжди, технічна документація готується на стадії проектування та запуску продукції у виробництво на початковому етапі) відповідно до Директиви або Директиви

       – підготовка декларації про відповідність та необхідні підтверджуючі докази.       

        Декларації про відповідність разом з технічною документацією мають бути доступні для компетентних органів на запит. У випадках, коли виробник знаходиться поза територією Європейського Союзу, технічна документація (технічний файл) повинна зберігатися у його Повноважного Представника у Союзі, як цього вимагають деякі Директиви.
переконайтеся, що жодних інших суто національних вимог не існує у країнах ЄС щодо цієї продукції. Це можуть бути національні стандарти (вимоги) щодо додаткового маркування чи упаковки, умов експлуатації у певних кліматичних зонах.

       – останній етап полягає у нанесенні “CE” на товар, упаковку, супровідні документи, як визначено у Директивах.

       Органи нагляду за внутрішнім ринком країн мають право контролювати законність нанесення знака СЕ.

       Регламент N 765/2008 встановлює, що нагляд на ринку має забезпечувати високий рівень захисту суспільних інтересів, таких як охорона здоров’я та безпека загалом, здоров’я та безпека на робочому місці, захист прав споживачів, охорона навколишнього середовища. Під нагляд підпадає будь-яка продукція, розміщена на ринку СЕ, незалежно від того, чи була вона вироблена в Співтоваристві.

       Всі питання, пов’язані з відповідністю продукції та знаком СЕ, можна поставити письмово або по телефону, наші фахівці дадуть професійну відповідь.

Для отртмання  консультацій звертайтесь:
E-mail: info@ukrsepro.in.ua
Телефони для звязку:
+38 050 715 09 91
+38 067 375 09 59
+38 093 354 84 96