Декларація про відповідність

       Декларація про відповідність – документ, що засвідчує відповідність продукції, що випускається в обіг, вимогам технічних регламентів.

       Технічний регламент — закон це нормативно-правовий акт, ухвалений Кабінетом Міністрів, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги до термінології, міток, упаковки, маркування або етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу або способу виробництва.

       Прелік Технічних регламентів.

       В  Укріїні для оцінки відповідності існує 16 модулів оцінки відповідності.  

       Модуль – це комплекс уніфікованих процедур оцінки відповідності.

Модуль А Внутрішній контроль виробництва
Модуль А1 Внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції
Модуль А2 Внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу
Модуль В Перевірка типу
Модуль С Відповідність типу за результатами внутрішнього контролю
Модуль С1 Відповідність типу за результатами внутрішнього контролю та випробувань продукції
Модуль С2 Відповідність типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні інтервали часу
Модуль D Відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва
Модуль D1 Забезпечення належної якості виробництва
Модуль Е Відповідність типу шляхом забезпечення належної якості продукції
Модуль Е1 Забезпечення належної якості виробництва
Модуль F Відповідність типу за результатами перевірки продукції
Модуль F1 Відповідність типу за результатами перевірки продукції
Модуль G Відповідність одиниці продукції
Модуль Н Повне забезпечення якості
Модуль Н1 Повне забезпечення якості та перевірка проектування

      Вибір модулів оцінки відповідності є прерогатива виробника (уповноваженого представника) в рамках вимого конкретного технічного регламенту.

       Процедури оцінки відповідності з використанням модулів оцінки відповідності застосовуються тільки для технічних регламентів, що гармонізовані до європейських директив або регламентів нового підходу.

       Європейське законодавство з питань технічного регулювання постійно удосконалюється, тому періодично змінюються і редакції технічних регламентів України, які гармонізовані до відповідних європейських директив чи регламентів.

       Для консультацій щодо проведення оцінки відповідности та отртмання  декларації про відповідність звертайтесь до наших спеціалістів.
 E-mail: info@ukrsepro.in.ua
  +38 050 715 09 91
+38 067 375 09 59
+38 093 354 84 96

      Правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності визначає ЗАКОН “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

       Складання декларації є завершальним етапом послідовної роботи з оцінки відповідності вимогам відповідних технічних регламентів (ТР), результатом якої є оформлення сертифікату, після якого складається та реєструється декларація.

       Спеціалісти нашої компанії швидко та професійно допоможуть Вам оформити сертифікат відповідності для Вашої продукції, а також оформити та зареєструвати декларацію відповідності у максимально короткі терміни!

      Декларація (декларація відповідності) складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг. При цьому уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами, офіційно уповноваженими виробником на введення продукції в обіг (розміщення на ринку), та повинні нести повну відповідальність за відповідність продукції.

       Що потрібно для декларування відповідності продукції вимогам ТР (технічного регламенту)?

       Для декларування необхідно підготувати технічну документацію, яка є доказовою базою для відповідності продукції вимогам ТР (технічного регламенту). До складу технічної документації повинні входити загальний опис продукції, мінімально необхідні документи зі складу конструкторської документації, потрібні для ідентифікації продукції та підтвердження її відповідності вимогам ТР, протоколи випробувань, сертифікати підтвердження типу та відповідності (залежно від обраного модуля оцінки відповідності) та інші документи відповідно до конкретних ТР (технічними регламентами).

       Комплект документів, що є доказовою базою відповідності продукції вимогам, встановленим технічним регламентом, має зберігатися у офіційно уповноваженого представника (постачальника) в Україні – резидента України.